Classes de Música

L’Escola posa a l’abast de l’alumnat aules equipades, biblioteca, instruments, material auditiu i didàctic, un ensenyament actiu, personalitzat, amb una estreta col·laboració entre les diferents àrees musicals, servei d’assessorament pedagògic i planificació d’estudis fins a 4t de Nivell Mitjà, classes particulars i col·lectives, activitats extra acadèmiques: cicles de concerts, audicions i cursets d’estiu.

Demaneu informació.
Correu electrònic: egranadosdespi@gmail.com