Oferta educativa

La nostra escola segueix el programari basat en la Llei Orgànica d’Educació (LOE)

Impartim l’ensenyament i la cultura musicals en tots els seus vessants.

Suport dels ensenyaments amb tècniques multimèdia (programes musicals, passis de DVD i audicions comentades).

Aules d’estudi i biblioteca per als alumnes (novetat)

Nivells:

3, 4 i 5 anys: Sensibilització musical

6 i 7 anys: Música i moviment

A partir de 8 anys: Nivell bàsic

Nivell avançat

Classes per a adults

Disciplines:

Llenguatge musical
Cant coral
Música de cambra
Coral Rhapsody
Grups instrumentals
Instruments:
Piano
Violí / Violoncel
Guitarra elèctrica i espanyola
Flauta travessera
Trompeta / Saxo
Bateria