Grup instrumental de pares i mares d’alumnes

Si tocas qualsevol instrument i vols fer música en conjunt apunta’t al grup instrumental de pares i mares.

Demaneu informació.
Correu electrònic: egranadosdespi@gmail.com